trang chủ Bản quyền

Bản quyền

Các bài viết của Duky.net được chia sẻ với các điều khoản có trong DMCA.com

Để tránh những tranh chấp không cần thiết, chúng tôi muốn có một vài bài viết ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Duky.net nếu bạn có ý định xuất bản trên một trang web khác.

Quy tắc chia sẻ bài viết:
  • Duky.net bản quyền tất cả nội dung tại blog và chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền của bài viết.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Duky.net cho mục đích thương mại như in ấn và lưu hành cho nhân viên / khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được chỉnh sửa nội dung, câu để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Tất cả các hành động sử dụng lại phải được nêu rõ Nguồn bài viết từ Duky.net
  • Bản quyền logo / banner / ấn phẩm in… tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến tên thương hiệu blog như Biểu ngữ, Logo được sử dụng độc quyền tại Duky.net.
  • Việc tuân thủ các quy tắc trên dựa trên thiện chí của cả hai bên, không có sự bảo vệ của bất kỳ cơ quan / tổ chức nào, việc tuân thủ các quy tắc trên là tôn trọng Duky.net.

Trân trọng, Quản trị viên

Đóng nhận xét